För lokalhyresgäster

Vi vill att du ska trivas hos oss

För lokalhyresgäster

Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos oss på Skottenborg och med oss som arbetar här. Om du upptäcker fel eller brister som kan leda till att fastigheten skadas ber vi dig omgående anmäla det till oss, antingen via serviceanmälan eller genom att kontakta oss.

Håll dig informerad

Vi vill att du ska veta vad som händer i din fastighet. Det händer ibland både planerade och oplanerade saker som vi behöver informera om. Detta gör vi under ”Aktuellt” här på vår hemsida samt i vissa fall via utskick.

Grönt hyresavtal

Är du som lokalhyresgäst intresserad av att minska din miljöpåverkan och stärka ditt varumärke? Tag då gärna kontakt med oss för en genomgång där vi tillsammans tittar på förutsättningarna för ett grönt hyresavtal. Läs mer om gröna hyresavtal på denna länk.

Ansvar

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lokal. Underhållet regleras i hyresavtalet. Om du vill göra mindre renoveringsarbeten på egen hand går detta bra. Du får själv stå för både arbete och material. Det vi kräver är att arbetet ska vara fackmässigt utfört och att du följer eventuella krav på särskild behörighet. Du bör alltid kontakta oss om du är osäker eller vill göra större ändringsarbeten i lokalen.

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar och tänk på att du också har ansvar för hur dina kunder uppför sig. Det är t.ex. inte tillåtet att röka i hissar, trapphus, eller andra gemensamma utrymmen.