Frågor & svar

Frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Någon har krossat ett fönster och försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för eventuell skada på fönsterrutor och på entrédörr om inte hyresavtalet säger annat. Det är viktigt att ha en försäkring som täcker den här typen av skador.

Jag hyr en lokal som med tiden blivit sliten. Den behöver målas och golven behöver läggas om. Är det något ni gör åt mig?

Det är hyresgästen själv som svarar för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Dessutom svarar hyresgästen själv för underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis. Då det gäller övriga installationer eller utrustning som hyresgästen själv tillfört eller som vi ordnat, men som hyresgästen återbetalar via tillägg till hyran ligger underhållsansvaret också på hyresgästen. Förutsatt att inte hyresavtalet säger annat.

Var gör jag av mina sopor?

Hyresgästen ansvarar för att forsla bort sopor och avfall som härrör från verksamheten som bedrivs i lokalen om inte hyresavtalet säger annat.

Får jag sätta upp en ny vägg eller ändra planlösningen i min lokal?

Om du vill sätta upp en vägg eller göra andra ändringar av planlösningen i lokalen ska du först kontakta oss.

Får jag ändra användningen av min lokal?

Nej. Du måste först ha tillstånd för ändringen av oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi godkänt det.