Vår vision

Vår vision

Vision

Skottenborg skall vara en aktiv samhällsbyggare som genom utveckling och effektiv förvaltning bidrar till det lokala samhällets långsiktiga framåtskridande och hållbarhet.

Affärsidé

Skottenborg skall utveckla och förvalta attraktiva och hållbara bostäder och lokaler. Vi skall kännetecknas av personlighet samt god tillgänglighet och servicegrad gentemot våra hyresgäster.

Värdegrund

Skottenborg är ett lokalt värdegrundsstyrt familjeföretag. Omtanke, tillgänglighet och starkt personligt engagemang är ledord som genomsyrar hela vår verksamhet.