Ängdalavägen 16

HÄSSLEHOLM
På Österås i Hässleholm finns denna fastighet med två byggnader där Skottenborg själva har kontor och lager i en av byggnaderna och den andra byggnaden hyrs ut som kontor och lager.

Snabbfakta

Typ av yta: Kontor, lager

Yta: Totalt uthyrd yta 876 kvm

Parkering: Ja

Besöksparkering: Ja

Fiberanslutning: Ja