Stallmästaregatan 1, 2, 5, 6, 8

HÄSSLEHOLM
Lokaler centralt belägna på f.d. T4 regementsområde i nordvästra Hässleholm intill utfarten mot Markaryd (rv 117). Regementets karaktär har bevarats och är nu ett område för både bostäder och kommersiella fastigheter. Inom 5 minuter finns härliga naturområden längs med Almaån för lunchpromenader.
På Stallmästaregatan, i kvarteret Remonten, äger vi fem kommersiella byggnader. Idag inryms här kommunal skolverksamhet, gym och kontor.

Snabbfakta

Typ av yta: Skola, gym, kontor, centrumverksamhet

Yta: Totalt yta 2500 kvm

Parkering: Ja

Besöksparkering: Ja, på kasernplan

Fiberanslutning: Ja