Finjagatan 44

HÄSSLEHOLM
På väster i Hässleholm finns denna fastighet med klimatkontrollerade kontorslokaler och lagerlokaler. Fina gemensamhetsytor som tex kök/lunchrum och konferensrum. Fastigheten är fiberansluten. Parkering. Lättillgänglig med lokalbuss från Hässleholm C.

Snabbfakta

Typ av yta: Kontor, friskvård, lager, småindustri, handel

Yta: Totalt uthyrd yta ~1800 kvm´

Parkering: Ja

Besöksparkering: Ja

Fiberanslutning: Ja