Garnisonsvägen 5

HÄSSLEHOLM
På väg in till Garnisons-området ligger denna fastighet där det idag inryms en privat förskola. Stor parkering finns och fastigheten är lättillgänglig med lokalbuss från Hässleholm C.

Snabbfakta

Typ av yta: Förskola

Yta: Uthyrd yta 654 kvm

Parkering: Ja

Besöksparkering: Ja

Fiberanslutning: Ja