Garnisonsvägen 16

HÄSSLEHOLM
På väg in till Garnisons-området ligger denna fastighet på höger sida där det idag inryms kontor. Parkering finns med fyra laddpunkter. Fastigheten är lättillgänglig med lokalbuss från Hässleholm C.

Snabbfakta

Typ av yta: Kontor

Yta: Uthyrd yta 592 kvm

Parkering: Ja

Besöksparkering: Ja

Fiberanslutning: Ja