Logementsvägen 13

HÄSSLEHOLM
På Garnisons-området i Hässleholm finns denna fastighet som inrymmer både bostäder och kommersiella lokaler. Fina omgivningar med skogen nära inpå. Fastigheten är fiberansluten. Parkering. Lättillgänglig med lokalbuss från Hässleholm C.

Snabbfakta

Typ av yta: Kontor, frisk-/skönhetsvård

Yta: Totalt uthyrd yta 700 kvm

Parkering: Ja

Besöksparkering: Ja

Fiberanslutning: Ja