Löjtnant Granlunds väg 6, 8, 10

HÄSSLEHOLM
Lokaler centralt belägna på f.d. T4 regementsområde i nordvästra Hässleholm intill utfarten mot Markaryd (rv 117). Regementets karaktär har bevarats och är nu ett område för både bostäder och kommersiella fastigheter. Inom 5 minuter finns härliga naturområden längs med Almaån för lunchpromenader.
På Lt Granlundsväg 6-10 finns denna byggnad med kontorslokaler om 450 kvm och källarplan om 360 kvm som kan hyras tillsammans eller var för sig. . Fina gemensamhetsytor som tex kök/lunchrum. Parkering på fastigheten.

Snabbfakta

Typ av yta: Kontor, lager

Yta: Totalt uthyrd yta 810 kvm

Parkering: Ja

Besöksparkering: Ja

Fiberanslutning: Ja