Förslag på planprogram för Garnisonen

ssleholms kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för den framtida utvecklingen av Garnisonen. Mellan den 18 maj och den 12 juni finns förslaget tillgängligt för samråd, vilket innebär att man kan lämna synpunkter på förslaget.
Det kommer även att vara ett dialogmöte 2 juni kl 16-18 på Kanslihusvägen 19 då kommunen kommer att finnas på plats för frågor och för att berätta mer om förslaget.
För mer information se material hos Hässleholms kommun.