Skottenborg förvärvar Valrossen 6

Skottenborg AB Har träffat avtal om att förvärva fastigheten Valrossen 6 i Vinslöv. I och med förvärvet växer nu Skottenborg med ytterligare 25 lägenheter och ännu en välskött fastighet. Vi är glada över att ha fått förtroendet av Thomas Haraldsson att ta över ägandet och förvaltningen av Valrossen 6