Avfall & källsortering

Avfall och källsortering

Du som bor hos oss har ett miljöhus eller miljörum nära din bostad. Här sorterar du ditt dagliga avfall och det är mycket viktigt att alla sorterar rätt. Om många sorterar fel är det inte bara dåligt för miljön, det innebär även onödiga kostnader.

För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. Sopor i fastighetens allmänna utrymmen kommer att tas bort och debiteras ansvarig hyresgäst.

I Hässleholms kommun sorterar vi alla vårt avfall enligt Hässleholms kommuns renhållningsföreskrifter. Avfallsfraktioner som finns nära ditt boende är följande:

 • Matavfall – paketerat i papperspåsar
 • Pappersförpackningar – lådor ska vikas ihop och delas i mindre bitar för att minska volymen
 • Plastförpackningar
 • Brännbart
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Metallförpackningar
 • Tidningar
 • Deponi
 • Batterier
 • Trädgårdsavfall – endast sommarhalvåret och där det finns marklägenheter

Information om vad som ingår i dessa fraktioner finns att läsa hos Hässleholms Miljö samt i era lägenhetspärmar.

Det är viktigt att alla sorterar noggrant för att undvika överfulla fraktioner. Om kärlen är överfulla och locken ej är stängda, blir de inte tömda. Dessutom måste de stå med handtagen mot gångarna för att soptömmarna ska tömma dem.

Merkostnader för avfallshantering beroende på slarvig sortering debiteras hyresgästerna. Tänk på att en stor del av volymen hushållsavfall är antingen pappförpackningar eller plastförpackningar. Brännbart ska inte användas för dessa fraktioner. Brännbart är en fraktion som är ca 10 gånger dyrare än de andra mer sorterade fraktionerna, eftersom man önskar minska denna fraktion och vi konsumenter ska sortera mera. Tänk på att det finns ett lagkrav på att sortera sitt avfall.

Det ingår 160 st papperspåsar per år för matavfall och delas ut av vaktmästaren en gång om året.

Kattsand ska paketeras och slängas i brännbart. Kattsand får under inga omständigheter spolas ner i toalettstolen eftersom det sätter igen avloppssystemen.

Vad ska inte slängas i miljöhusen?

Förutom att dina sorterade sopor hämtas i anslutning till din bostad ingår fria besök på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun.

Du får inte slänga grovavfall i miljörummet, dvs stora sopor. Grovavfall är t.ex. TV, radio, datorer, hushållsmaskiner, möbler, cyklar, mattor, julgranar m.m.