Frågor & svar

Frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Måste jag ha en hemförsäkring?

Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att ha hemförsäkring. Vem som helst kan råka ut för en brand, en vattenskada eller ett inbrott.

Vem byter lysrör och andra ljuskällor i lägenheten?

Du som hyresgäst ansvarar själv för att byta lysrör och andra ljuskällor när de går sönder.

Varför är elementet kallt ibland?

För att hålla en jämn innetemperatur sitter det en termostatventil på alla element. Denna termostat känner av värmen i lägenheten och stänger av värmen när temperaturen i rummet når inställd temperatur. Så fort det blir kallare än vald temperatur tex 21 grader i rummet släpper termostaten på värmen igen. Detta innebär att elementen stundvis kan vara kalla även om det är minusgrader ute. Vi rekommenderar att ni har en rumstermometer om ni vill mäta innetemperaturen.

Får jag måla om i min lägenhet?

Ja, om arbetet utförs fackmannamässigt. Kontakta alltid oss innan du målar om. Om du väljer kulörer som ej blivit godkända av oss kan du bli skyldig att återställa lägenheten vid avflyttning.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Andrahandsuthyrning medges endast vid särskilda skäl, såsom tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Tänk på att det är du som innehar förstahandskontraktet som enligt lag står som ansvarig för lägenheten - även om vi som hyresvärd godkänt din andrahandshyresgäst. Du som hyr ut din lägenhet i andra hand, utan vårt skriftliga medgivande, utför då en olaglig handling och kommer att förlora ditt hyreskontrakt.