Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Här hittar du information, regler och tips för ditt brandskydd och vad du som boende kan göra för att förebygga och hantera brand i din bostad eller fastighet
Ring 112 om det brinner!
Grundregeln är: Rädda, Varna, Larma, Släck

Brandvarnare

Logementsvägen 5,7,9,11 samt Stallmästargatan 3
I fastigheterna på ovan adresser är brandvarnarna fast installerade och är nätanslutna(220V) men har även en inbyggd 10-årig batteribackup. Hyresgästen svarar själv för att regelbundet prova sin brandvarnare men får INTE lov att byta batteri själv. Vid behov av batteribyte eller annat fel på brandvarnare gör en felanmälan så ser vi till att byta batteri eller åtgärda ev. fel.

Vallgatan 5-7, Logementsvägen 13A samt Badhusgatan/Rymarksgatan
Våra fastigheter på dessa adresser har inga fast installerade brandvarnare. Du som hyresgäst ansvarar själv för att testa så att brandvarnaren fungerar. I varje bostad skall det finnas minst en brandvarnare. Testa brandvarnaren regelbundet genom att hålla in provningsknappen. Tjuter den fungerar den men om den inte tjuter måste batteriet bytas.

Ett annat tecken på att brandvarnaren fungerar är att signallampan på brandvarnare blinkar någon gång per minut utan att någon ljudsignal hörs. Skulle din brandvarnare både blinka och samtidigt pipa är batteriet slut och det behöver bytas. Du ansvarar själv för att byta batterier. Skulle brandvarnaren trots batteribyte eller av annat skäl inte fungera gör du en felanmälan så ser vi till att byta ut din brandvarnare.

Trapphus

Tänk på att loftgångar och trapphus är utrymningsvägar samtidigt som de är räddningstjänstens väg in. Om det börjar brinna måste alla kunna ta sig ut snabbt. Då får det inte stå saker i vägen, till exempel barnvagnar, cyklar, möbler, tidningar, kartonger.

Batterier till ex cyklar och sparkcyklar får inte laddas i trapphus och cykelrum pga brandrisk under laddningen.

Brandsläckare

Ha gärna en brandsläckare till hands. Detta är en billig livförsäkring. Räddningstjänsten rekommenderar att ha en sex kilos pulversläckare i sin bostad. Ha gärna en brandfilt också.

Minska vanliga brandrisker

Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränder i hemmet. Här är några sätt att minska vanliga brandrisker hemma.

  • Lämna aldrig levande ljus tända. Ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart material.
  • Lämna inte spisen obevakad och se till att den är avstängd efter matlagningen. Håll rent från brännbart material runt om spisen.
  • Rengör spisfläkten med jämna mellanrum då fettet i spisfläkten ökar risken för att en kastrullbrand enklare kan ta sig vidare i huset.
  • Släck aldrig en kastrullbrand med vatten, kväv branden stället genom att lägga på ett lock.
  • Låt inte tvättmaskin eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.
  • Använd inte utrustning med trasiga kontakter eller klämda sladdar.
  • Följ MSB´s samlade råd vid laddning av batterier

Läs mer

Det finns ytterligare saker du kan göra för att skydda ditt hem mot bränder samt att tänka på om det börjar brinna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har tagit fram en bra broschyr som vi gärna vill att du/ni läser igenom. 

Här hittar du länken: ”Om det börjar brinna / Skydda ditt hem mot bränder


Även Fastighetsägarna har en bra skrift om brandskydd i flerbostadshus som vi också gärna vill att du/ni läser igenom.

”Brandskydd för boende – skydda dig mot brand”