Sköt om din lägenhet

Sköt om din lägenhet

Skottenborg ansvarar för underhållet i fastigheten och den yttre miljön. Du som hyresgäst har ansvar för att ta hand om din lägenhet inklusive balkong/uteplats och själv lösa enklare fel. Såklart hjälper vi till med större arbeten och fel, men vissa saker behöver, och ska du göra själv.

Ytskikten i våra lägenheter är oftast tåliga och lättskötta. För de flesta material finns skötselråd. De flesta moderna material går att rengöra med ljummet vatten och lite milt rengöringsmedel. Vi räknar med ett normalt slitage av din bostad men också att du vårdar, städar och tar hand om din lägenhet. Här får du lite tips!

GOLV

Golv och golvmattor ska vårdas väl. För parkett- och linoleumgolv räcker det oftast att dammsuga eller torrmoppa för att hålla det rent. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa, eftersom dessa golv är känsliga för vatten och fukt. Använd endast milda rengöringsmedel.

Undvik repor och märken i golvet genom att sopa och dammsuga ofta. Sätt så kallade möbeltassar på stolsben och bordsben – då minskar risken för repor.

Ställ inte blomkrukor direkt på parkettgolvet eftersom blomkrukorna lätt skapar ringar av fukt på golvet.

VÄGGAR

Målade väggar kan tvättas av med en fuktig trasa och med milt rengöringsmedel.

Papperstapeter utan ytbehandling, juteväv, strå och linnetapeter får bara dammas av eller dammsugas.

TAK

De flesta tak är svåra att rengöra. Ett jämnt smutsat tak ser ofta bättre ut än ett flammigt tak efter misslyckad tvätt. Rengör därför tak framförallt med någon torr metod från damm.

VENTILER & FILTER

För att luften i lägenheten ska kännas fräsch är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska. Därför får du inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Då hamnar husets ventilation i obalans och luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda.

I ventilerna hamnar smuts och damm som du måste rengöra. Dammsug eller torka bort damm i ventilationsdonet, även i badrummet.

KÖK

Spis

Rengör spis och ugn regelbundet och torka bort matrester för att undvika att de bränns fast. Följ rengöringsinstruktionerna för ugn och eventuell spishäll som finns beskrivet i spisens instruktionsbok. Bakom, på sidorna och under spisen hamnar det ofta matrester och fett. Dra ut spisen och tvätta bakom och på sidorna vid behov. Dra ut spisen från väggen och rengör bakom och på sidorna med jämna mellanrum.

Köksfläkt

I köksfläkten finns ett löstagbart filter. Om filtret ska fungera måste det göras rent varannan månad, eller oftare om du lagar mycket mat. Ett smutsigt filter utgör dessutom en brandfara. Olika spisfläktar kan skilja sig åt, men principen för att rengöra filtret är ungefär densamma.

Filtret sitter antingen bakom ett galler på undersidan av kåpan eller i en metallkassett, som du båda kan ta loss genom att hålla inne knappar och vinkla det nedåt. Gör sedan rent filtret med varmt vatten och ett diskmedel med bra förmåga att lösa fett. I fläktar som har det mjuka filtret behöver filtret bytas när de har blivit för gamla och går sönder, vilket hyresgästen ansvarar för. Filter kan införskaffas i butiker som säljer vitvaror eller typ järnhandel.

Innan filtret sätts tillbaka på motsvarande sätt som det togs bort, rengör även runt och in bakom filtret där det lätt samlas mycket fett.

För mer detaljer om rengöring av köksfläkten se i instruktionsboken för fläkten.

KYL OCH FRYS

Rengör kylskåpets väggar och hyllplan regelbundet. Längst in i kylskåpet finns oftast en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet regelbundet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet och ut på golvet till slut.

Om frysen inte har automatisk självavfrostning måste den frostas av regelbundet. Låt eventuell is tina av sig själv – använd inte vassa föremål. Samla upp smältvatten i en balja och var noga med att smältvattnet inte orsakar fuktskador på parkettgolv. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel och ger en jämnare temperatur.

TOALETT & BADRUM

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög och det är därför extra viktigt att rengöra ventilationsdonen regelbundet med en våt trasa eller med dammsugning. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut.

GOLVBRUNN

För att undvika stopp i avloppet och dålig lukt rengör golvbrunnen i badrummet med jämna mellanrum. Golvbrunnar kan se olika ut men principen är densamma hur man rensar dem.

Börja med att lyfta bort golvsilen som täcker golvbrunnen och rengör golvsilen. Är golvsilen inte fastskruvad så lyft genom att sticka ner tex en liten skruvmejsel i ett av hålen.

Lyft upp vattenlåset och rengör utsida och insida från tvålrester och hår. Spola av vattenlåset med handduschen.

Vid återmontering, smörj packningen på vattenlåset med tex diskmedel innan allt sätts tillbaka på samma sätt. Se till att vattenlåset sitter i bottenläge och att packningen sluter tätt. Annars kan lukt tränga upp från avloppet. Avsluta med att spola vatten och fyll vattenlåset med vatten igen och sätt tillbaka golvsilen.

Om du har varit borta en längre tid kan vattenlåset torka ut och det luktar avlopp. Det gäller särskilt under sommaren när det är varmt. Då spolar du bara vatten i golvbrunnen så fylls vattenlåset igen med vatten och lukten försvinner inom kort.

Handfat

Om vattnet rinner undan sakta från handfatet beror det nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset i handfatet. Vattenlåset ska förhindra att dålig lukt tränger upp från avloppsröret. Här fastnar ofta hårstrån och tvålrester.

För att få bort stoppet prova först med att hälla kokhett vatten i handfatet. Om det inte hjälper – fyll handfatet till hälften med hett vatten, håll för avrinningshålet och pumpa med en vaskrensare som har delats ut till alla lägenheter.

Om du inte lyckas lösa stoppet själv gör en serviceanmälan.

Toalettstol

Det är inte tillåtet att spola ner föremål i toalettstolen, annat än det som hör hemma där och toalettpapper. Föremål som tex kattsand, bomullspinnar, bindor, blöjor mm får absolut inte spolas ner eftersom det kan orsaka stopp i avloppet och medföra stora kostnader, vilket du kan bli ersättningsskyldig för.

Blir det stopp i toalettstolen försök först att avhjälpa det med den vaskrensare som delats ut till alla lägenheter. Ta vaskrensaren och sikta mot kröken på toaletten. Tryck fast sugproppen och pumpa vaskrensaren upp och ned.

Om du inte lyckas lösa stoppet själv gör en serviceanmälan.

Stopp i avloppen

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toalettstolen – pröva först att använda den vaskrensare som delats ut till alla lägenheter och följ instruktionen som finns här men ska också sitta i er lägenhetspärm. 

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toalettstolen och du inte lyckas lösa stoppet själv – gör en serviceanmälan.

FETTFLÄCKAR

Tänk på att skydda väggar från fettfläckar. Tänk på att lampor och hyllor av ek ofta är inoljade och lämnar märken på väggarna. Likaså är det viktigt att ha en säng med huvudsänggavel som skydd.

OM STRÖMMEN FÖRSVINNER

Om strömmen försvinner, ta först reda på om det är strömlöst i hela området genom att titta ut och kontrollera om gatubelysningen lyser och om grannhusen har ström. Om det är endast i din lägenhet strömmen är borta ska du innan du gör en serviceanmälan kontrollera i elskåpet så att ingen säkring gått i lägenheten eller om jordfelsbrytaren löst ut.

Är det automatsäkringar i lägenheten ser du om en säkring gått genom att ”vippbrytaren” trillat ner. Säkringen återställs genom att fälla upp vippbrytaren igen.

Är det traditionella säkringsproppar i lägenheten tittar man på smältproppens färgade ”öga” om den har lossnat eller är lös. Proppar är förbrukningsvaror som man själv byter när de går sönder.

Om jordfelsbrytaren löser ut så prova först med att slå på den igen. Om den fortsätter lösa ut direkt eller lite senare är där ett jordfel. Detta fel måste lokaliseras innan jordfelsbrytaren kan slås på igen. Ofta beror detta på fel eller skada på utrustning, ofta egen utrustning. Detta kan t.ex vara alltifrån dåliga laddsladdar, gamla lampor, gamla kaffekokare, julgranbelysningar och mycket mer. Gör först en okulär kontroll på din utrustning. Hjälper inte detta kan du för att försöka lokalisera felet dra ut alla sladdar och kontakter till utrusning/apparatur från samtliga eluttag. Slå sedan på jordfelsbrytaren. Löser jordfelsbrytaren fortfarande gör du en serviceanmälan men om det nu fungerar sätter du därefter i sladdarna på nytt en och en i taget. Har du en felaktig utrustning märker du troligen detta genom att jordfelsbrytaren löser ut när du sätter i sladden för denna felaktiga produkt. Tag då bort denna. (En produkt med jordfel får ej användas, kassera den eller få den reparerad av behörig person) Skulle det ej gå att lokalisera felet trots ovan åtgärder, gör då en serviceanmälan.