Parkering & fordon

Parkering & fordon

För att ha möjlighet att parkera ditt motorfordon på våra fastigheter måste du ha tillgång till en parkeringsplats eller garage. Beroende på fastighet erbjuds det olika alternativ. För att hyra en parkeringsplats hos oss måste du först göra en intresseanmälan.

Överlag gäller att våra parkeringsplatser är kopplade till ett hyresavtal och att rätten till en parkeringsplats upphör då hyresavtalet upphör.

 

Tänk på att du bara får parkera på uppmärkta parkeringsplatser. På övrig gårdsmark är det P-förbud. Det är inte tillåtet att köra med motorfordon inne på gårdsmark. Måste du av någon anledning köra bil inom ett gårdsområde är det din skyldighet att göra detta med extra stor varsamhet och försiktighet. Parkering utanför parkeringsplatser exempelvis framför entréer är inte tillåtet annat än för kortare stopp (max 15 minuter) för i och urlastning av tung last samt för rörelsehindrade. Skulle ändå så ske anses fordonet vara felparkerat och kan förläggas med kontrollavgift om 500 kr.

 

På vissa av våra fastigheter finns det besöksparkeringar och där gäller en begränsad P-tid om detta står angivet vid parkeringsplatsen. På vissa fastigheter finns det även särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade besökare och då krävs ett handikapptillstånd.