Hyra

Hyra

Hyran betalar du i förskott. Senast sista vardagen i månaden ska hyran för nästkommande månad vara betald. Du får dina hyresavier per kvartal dvs för de tre nästkommande månaderna. Vi rekommenderar att du som hyresgäst ansluter dig till autogiro.

Betala via Autogiro

Autogiro innebär att hyran dras automatisk från ditt bank- eller personkonto sista bankdagen i månaden. Att betala med autogiro är kostnadsfritt. Med autogiro kan du lita på att hyran alltid betalas i tid, även när du är bortrest. Det enda du måste komma ihåg är att se till att det finns pengar på ditt konto på förfallodagen (täckningskontroll sker dagen innan). Saknas det pengar, kommer inte hyran att dras från ditt konto. Vi aviserar hyresavierna fortsatt kvartalsvis och på dessa kan du se att din hyra betalas med autogiro och hur mycket som kommer att dras från ditt konto.

Från och med oktober 2021 kommer autogiro att erbjudas för alla våra bostadshyresgäster.

Så här ansluter du dig till autogiro

Du kan ansluta dig till autogiro på två olika sätt:

  • Anslut dig till autogiro via din internetbank (se instruktion här).
  • För dig som inte har tillgång till internetbank använder du den här blanketten som du skriver ut, fyller i och skickar sedan till oss på Ängdalavägen 16, 281 33 Hässleholm. Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten kontaktar du kontoret per telefon eller mail så skickar vi en blankett till dig.

När du har ansökt om autogiro och blivit ansluten kommer dina hyresavier att se lite annorlunda ut. De heter Autogiroavisering, där är inget inbetalningskort och längst ner står det ”Betalas via autogiro”. Då vet du att från och med denna hyra fungerar ditt autogiro.

Betala via internetbank eller bankgiro

Om du betalar via din internetbank behöver du ange det bankgironummer som finns angivet på din hyresavi, samt det avinummer som också finns på din hyresavi. Avinumret – endast siffrorna – skriver du i meddelandefältet så kan vi lätt identifiera din betalning.

 

Om du betalar via bankgiro eller på din bank, så använder du det inbetalningskort som kom med din hyresavi.

 

Har du tappat bort din hyresavi ber vi dig att kontakta kontoret per mail eller telefon.

Betala hyran i tid

Hyran ska vara betald senast den sista vardagen i månaden före hyresperioden. Om du dröjer mer än en vecka med betalningen är hyresrätten förverkad enligt hyreslagen. Detta innebär att du kan bli uppsagd från bostaden.

Är hyran fortfarande inte betald efter tre veckor, går ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar att ditt hyreskontrakt sägs upp och att du förlorar din bostad. Vi kan också säga upp ditt hyreskontrakt om du återkommande betalar hyran för sent.

Kan du inte betala hyran i tid är det viktigt att du omgående kontaktar oss.