Trivselregler

Trivselregler

Vi vill verkligen att ni skall trivas att bo hos oss på Skottenborg. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att skapa en god trivsel. När du bor i en hyresrätt bor du också nära grannar. Detta innebär många möjligheter till god gemenskap och trygghet samtidigt som det också ställer krav på att man visar hänsyn, omtanke och respekt för varandras likheter och olikheter.
Kommunikation är egentligen A och O genom det mesta här i livet inte minst när man bor i en hyresfastighet med många nära grannar. Sunt förnuft kommer man långt med men vi är alla olika och en del blir störda av sådant andra inte bryr sig om. Att verkligen prata med varandra och informera skapar inte bara förståelse och trivsel utan undanröjer mycket missförstånd och ev. konflikter.

Lugn och ro i din lägenhet

I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad. Vi hör våra grannar och de hör oss. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensamstående pensionär och så måste det få lov att vara. Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter men vi ska samtidigt inte behöva acceptera bråk, skrik, hög musik och störande spring i trappor. För höga ljudnivåer är inte tillåtet – varken på dagar eller nätter.

  • Tänk på att ljudnivån från TV:n eller annan ljudanläggning (stereo, dator etc) ska vara inställd på en lagom nivå. Din granne har samma rättigheter till lugn som du.
  • Mellan kl 22.00 – 07.00 vill de flesta ha nattro och då ska det vara fritt från störningar. Använd t.ex. hörlurar om du vill lyssna på musik eller när du spelar dataspel med hög ljudvolym.
  • Ska du ha fest så tala om det för dina grannar eller sätt upp en lapp i trapphuset. Risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå.
  • Försök att undvika att slå igen ytterdörrar, hiss- och trapphusdörrar. Lär barn och ungdomar att trapphusen och loftgångar inte är lekplatser eller uppehållsrum. Trapphusen och loftgångarna är utrymningsvägar vid en eventuell olycka och därför får de inte heller användas som uppställningsplatser för cyklar, barnvagnar m.m.

Håll ordning och ta hand om din lägenhet och din utemiljö

Håll ordning i de allmänna utrymmena. Skräpa inte ner och var rädd om er gemensamma växtlighet och utemiljö.

 

Vårda din lägenhet och kom ihåg att det är du som ansvarar för att din lägenhet är i ett bra skick. Ha en god vana att hålla ugnen ren, frosta av frys och rengör fläktfilter och ventilationsfilter regelbundet. Du ska också regelbundet rensa avloppet i badrum och kök för att förebygga stopp. För att skydda golven skall möbeltassar användas under möbelben. Använd milda rengöringsmedel vid städning. Tapeter bör endast dammtorkas och innertaken ska undvikas att tvättas då det kan bli flammigt.

 

Anmäl omgående skador som uppkommit.

 

Mer ingående information kring hur du tar hand om din lägenhet hittar du på separat sida Sköt om din lägenhet.

Balkong och uteplats

Det du som hyresgäst gör från ditt fönster, balkong och uteplats har en påverkan på andra människor, djur och föremål som är i närheten. För allas trevnad visa därför alltid hänsyn.

Säkerheten är viktigt! Kom ihåg att placera blomlådorna på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från balkong, fönster eller uteplats.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att montera parabolantenn. Det är inte tillåtet att montera markiser utan tillstånd. Tänk på att du också ansvarar för det lösöre som finns på balkongen och uteplatsen och att du är skyldig att förvara, förankra, skydda detta på ett säkert sätt så det inte kan skada vare sig någon annan person, fastigheten eller annans egendom.

Vattna dina växter försiktigt så det inte rinner ner till grannen. Mata inte fåglar eller andra vilda djur från din balkong eller uteplats då detta lätt kan dra till sig råttor och möss. Visa hänsyn till dina grannar – skaka eller piska därför ej dina mattor på balkongen.

Har du en uteplats är det du som bär ansvaret för skötsel av denna. Det innebär t.ex. att klippa gräs, bekämpa ogräs, kratta löv och hålla den städad. Finns det plattor skall även dessa rensas för ogräs i fogar. En välskött uteplats ser dessutom väldigt trevligt ut för både dig och dina grannar.

Önskar du sätta upp staket eller plantera träd och buskar i anslutning till din bostad, måste du ansöka om tillstånd.

Rökning

Av hänsyn till allergiker, astmatiker och dina grannar är det inte tillåtet att röka på de gemensamma utrymmena såsom trapphus, hissar, tvättstuga mm. För allas trevnad, kasta heller inte fimpar på marken. För hyresgäster som bor i flerfamiljshus, ber vi er i möjligaste mån att röka utomhus då ventilation och drag kan föra röken vidare till grannarna samtidigt som lägenheten riskerar att bli fördärvad av röken. Undvik också att röka på balkongen eller i ett öppet fönster då röken stiger rakt upp och kan störa grannarna ovanför.

 

Om du blir störd av att en granne röker kan du själv först prata med grannen och förklara problemet. Tillsammans kan ni kanske hitta en lösning.

Grillning

I den mån det finns en anvisad grillplats skall denna användas. När det finns anvisad grillplats är det alltså inte tillåtet att använda kol- och gasolgrill på balkong, uteplats eller i direkt närhet till hyreshuset. Vi tillåter och rekommenderar el-grill om ni önskar grilla. Den är säkrare och skapar inte lika mycket rök.
I den mån det inte finns en anvisad grillplats gäller följande: Grillning med öppen låga (kol och gasolgrill) kan få lov att ske på markplan om det finns möjlighet att dra ut grillen utanför själva uteplatsens område, dock på eget ansvar och med mycket stor försiktighet och rejält säkerhetsavstånd till fasader, buskar, träd och annat lättantändligt material. Till fasad gäller ett minsta säkerhetsavstånd på 3m avseende kolgrillning och 2m avseende gasolgrillning. Kolgrillning får oavsett skyddsavstånd inte ske under balkong, skärmtak eller annat ovanliggande hinder. Se till att lägga använt grillkol i ett obrännbart kärl med lock. Varje år orsakar använt grillkol många bränder då grillkol kan behålla värme och glöd i flera dygn. Använt grillkol sorteras som brännbart men får under inga omständigheter läggas i våra miljöhus/sopkärl förrän efter 7 dygn.
På balkong rekommenderar vi el-grill för att undvika os och rök. Kolgrill är inte tillåten. Om du har en gasolgrill gäller minsta skyddsavstånd på 2 meter till fasad. Tänk även på att skydda glasade räcken så att du inte orsakar värmesprickor i glaset.

När det gäller matdofter och rök från grillning kan det ibland behövas kompromisser. I ett flerfamiljsområde där möjlighet ges att ha egen grill, får man nog lov att tolerera en del grillande och de dofter det medför. Däremot ska man inte behöva tolerera att grannen konstant har sin grill på och grillar dagarna i ända. Rök sprider sig snabbt både uppåt och i sidled och på flera av våra fasader sitter friskluftsventiler, där luft sugs in och detta kan då leda till att en lägenhet får in rök/grillos, som då kan bli till en olägenhet. Upplever du olägenhet med en grannes frekventa grillning, börjar du med att prata med din granne och berätta om din olägenhet. Kanske kan grannen byta till elgrill, eller så kommer ni fram till en annan kompromiss.

Håll alltid koll på grillen, visa hänsyn mot dina grannar och grilla försiktigt.

Husdjur

Det är du som hyresgäst som ansvarar för ditt husdjur, se separat sida om husdjur.

Tvättstuga

Några av våra fastigheter har tvättstuga. För allas trevnad i tvättstugan är det viktigt att alla tar ansvar och visar hänsyn. Därför har vi satt upp regler som finns i respektive tvättstuga som ska följas. Viktigt att tänka på: 

  • Torka maskinerna och rengör tvätt och sköljmedelsfacken.
  • Torka av golvet och våtmoppa.
  • Rengör filtret i torktumlaren och töm papperskorgen.
  • Kontrollera att det är tomt i maskinerna och lämna luckorna på glänt.
  • Håll den tvättid du bokat och ta självklart inte någon annans tid.
  • Inga djur får följa med in i tvättstugan. Och de som har pälsdjur hemma bör också tänka på att rensa maskinerna för eventuella djurhår som kan bli kvar.

Det är hyresgästen som använder tvättstugan som själv ansvarar för skador på maskiner och övriga utrustning som orsakats av slarv, vårdslöshet eller att instruktionerna inte har följts.

Förråd

Till de flesta av våra bostäder erbjuder vi tillhörande förråd. Förvara alltid era ägodelar inne i bostaden eller i ert förråd, men undvik att förvara dyrbara saker i förråden då säkerheten inte kan garanteras. Överblivna ägodelar som förvaras utanför förråd i allmänna utrymmen kan komma att betraktas som skräp och slängas. Tänk på att hålla dörrarna låsta till förråd, källare- och vindsutrymmen så att ovälkommet besök inte kommer in.

Sophantering

För allas trivsel finns det en hel del att tänka på avseende sophantering. Se separat sida om avfall och källsortering.

Tack till våra hyresgäster

Vi är ett litet lokalt familjebaserat bolag med stort hjärta i våra fastigheter och hyresgäster. Trots alla de regler som finns att ta hänsyn till när man bor nära varandra så vill vi verkligen berömma och tacka våra hyresgäster att det fungerar så bra som det gör. Det är ju tack vare sunt förnuft, tolerans och respekten för varandra som det skapas goda boendemiljöer, trygghet och trivsel och det är ni själva som ser till att så skett och sker. Tack!