Utflyttning

Uppsägning av lägenhet & utflyttning

Tack för att du varit hyresgäst hos oss på Skottenborg. För att göra det lite enklare för dig när du flyttar har vi tagit fram några av de viktigaste sakerna som sker i anslutning till din flytt samt en checklista för flyttstädningen. Vi hoppas att du har trivts med oss som din hyresvärd och att vi ses snart igen.

Uppsägning av hyresavtal

Enligt hyreslagen har ni 3-månaders uppsägningstid på ert lägenhetskontrakt. Det är den första vardagen i varje månad som blir startdatum och anger vilken månad som räknas som uppsägningsmånad. Man kan därför inte tillgodoräkna sig innevarande månad. Uppsägningen räknas först den dagen då den är oss tillhanda.

Din uppsägning måste ske skriftligen. Detta görs på ditt hyreskontrakt där det finns särskilda rader för själva uppsägningen. Tänk på att om ni är två på kontraktet och båda skall flytta måste även båda skriftligen säga upp avtalet. Hittar ni inte ert hyresavtal så kontakta oss så översänder vi en särskild blankett för uppsägning.
Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad för personens dödsbo under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgästen har avlidit och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare. Annars är det tre månaders uppsägning.

Uppsägningen kan överlämnas personligen på vårt kontor eller skickas till:

Skottenborg Förvaltning
Ängdalavägen 16
281 33 Hässleholm

Ändra din adress

För att din post ska komma till din nya adress behöver du göra en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Detta gör du till Skatteverket, antingen per brev eller på www.skatteverket.se.

Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter. Men tänk på att du själv måste anmäla din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, vänner etc. Du kan dock mot en avgift beställa eftersändning av din post från din gamla till din nya adress. Kontakta Svensk Adressändring för mer information om detta, www.adressandring.se.

Flytta el, internet och telefon

När du flyttar behöver du teckna nytt el-abonnemang på din nya adress. Ditt befintliga abonnemang behöver du inte avsluta, vi flyttar över det till den nya hyresgästen. Du måste också anmäla flytt av eventuella internet och telefonabonnemang.

Visning av din lägenhet

Du behöver vara beredd på att visa lägenheten för den eller de personer som ska flytta in efter dig. Vanligtvis tar den nya hyresgästen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Besiktning och städning

Innan du flyttar ut skall det göras en förbesiktning. På denna förbesiktning fastställs slitage och ev. skador. Ett visst slitage är normalt medans grovt slitage och skador måste lagas. Vid skador och onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig. På förbesiktningen fastslår vi vem som åtgärdar ev. skador. Du kan antingen själv välja att ta hand om en skada eller betala för att vi gör det. Tänk på att alla reparationer måste vara fackmässigt utförda.

Om du själv åtgärdar ev. fel är det viktigt att vi hinner syna av det före utflyttningsbesiktningen, boka tid med oss. Det är utflyttningsbesiktningen som är gällande så framkommer det fel vid denna som inte framkom vid förbesiktningen gäller dessa som fel oavsett.
Lägenheten ska vara flyttstädad och tömd vid den slutliga utflyttningsbesiktningen. All utrustning som tillhör lägenheten (köksskåp, dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Lägenhetspärm/ar ska återlämnas med eventuellt nya bruksanvisningar du fått under din hyrestid.

Återställande av egna utförda förändringar

Om du gjort egna förändringar utan vårt godkännande (t.ex. målat en fondvägg eller satt in extra garderober) måste detta återställas. Om den nya hyresgästen vill ha kvar en del av förändringarna måste detta skriftligen godkännas genom en ansvarsförbindelse mellan dig och den nya hyresgästen där den nya hyresgästen tar på sig ansvaret för ett framtida återställande.

Städa din lägenhet

Innan du flyttar behöver du städa din lägenhet. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning, så flyttstädningen måste vara mycket noggrann. Se checklista för flyttstädningen.

Om städningen inte uppfyller våra krav kan du bli skyldig att betala vad det kostar att anlita en städfirma för att åtgärda bristerna.

Om du själv anlitar en städfirma för flyttstädningen var noga med att ge dem instruktionerna om städkraven och att de har uppfyllt dem innan du godkänner deras städuppdrag åt dig.

 

Glöm inte att tömma och städa ytor såsom förråd, balkong, garage m.m.

Lämna tillbaka alla nycklar

Alla nycklar till lägenheten som du kvitterat ut ska återlämnas vid utflytt tillsammans med andra nycklar till tex postbox, förråd, tvättstuga, motorvärmare etc. Om inte samtliga nycklar lämnas tillbaka kan du behöva betala kostnaden för ett låsbyte till lägenheten! Att byta låscylinder är ofta kostsamt. Se därför över dina nycklar i god tid inför utflyttningen.

Om inget annat har överenskommits måste du lämna din bostad senast 12:00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut.

Vi önskar dig lycka till i ditt nya boende och välkomnar dig åter!